Skip to main content

Uslovi Korišćenja

Poslednje ažurirano: 26.09.2019

Hvala što ste posetili zvaničnu internet prezentaciju Youth Fair. Vaš pristup, kao i korišćenje Youth Fair internet prezentacije (u daljem tekstu: Sajt) podleže uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.

Pristupom i korišćenjem Sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove bez ograničenja, molimo Vas da napustite ovaj Sajt.

Pristup Sajtu podložan je dole navedenim uslovima i odredbama:

Uslovi korišćenja informacija

Sve informacije dostupne na ovom Sajtu isključivo su informativnog karaktera i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Informacije koje Youth Fair (adresa: Udruženje Centar za mir, kulturu i turizam, Maksima Gorkog 19, 21000 Novi Sad; email: [email protected]) objavljuje na ovoj Internet prezentaciji smatraju se tačnima i pouzdanima u vreme njihovog unošenja. Youth Fair može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj Internet prezentaciji.

Youth Fair ne garantuje da će internet Sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet Sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom internet Sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste. Ukoliko postoje nejasnoće prilikom Vaše upotrebe Sajta, molimo Vas da nas kontaktirate putem kontakt stranice.

Vlasništvo sadržaja

Kompletan sadržaj, odnosno tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na Sajtu (u daljem tekstu: sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Youth Fair-a ili su na internet Sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika sadržaja je strogo zabranjeno. Youth Fair će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Izuzeće od odgovornosti

Upotrebom ovog Sajta saglasni ste da koristite Sajt na sopstvenu odgovornost. Youth Fair, niti bilo koje povezano ili zavisno pravno lice ili ogranak, zaposleni ili rukovodilac, kao ni bilo koje treće lice angažovano od strane Youth Fair-a u kreiranju, proizvodnji ili postavljanju i održavanju sajta nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu, kao i bilo koju drugu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja, bilo da je šteta zasnovana na ugovoru, da je vanugovorna ili deliktna, čak i pored nečijeg upozorenja da šteta može nastati. Imajte na umu da neke okolnosti kao i nadležnost određenih državnih organa ne dozvoljavaju izuzeća odgovornosti za nastupanje od određenih šteta, tako da se neka od gore navedenih izuzeća ne moraju odnositi na Vas.

Linkovi sa sajtovima trećih lica

Sajt sadrži linkove drugih internet Sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Youth Fair. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Youth Fair ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih Sajtova. Youth Fair ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet Sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet Sajtovima preko linka na našem internet Sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnostiYouth Fair-a.

Privatnost

 Svi lični podaci (npr. vaše ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) koje ostavite na Sajtu putem elektronske pošte ili na neki drugi način, koristiće Youth Fair u skladu sa politikom privatnosti Sajta.

Bilo koja druga sopštenja ili materijali koje prenesete na Sajt, kao što su pitanja, komentari, predlozi i slično, neće se smatrati poverljivim informacijama niti će biti zaštićeni.

Ograničenje pristupa

Youth Fair zadržava pravo, prema sopstvenoj odluci, da vam zabrani pristup ovom Sajtu ili nekom njegovom delu bez prethodnog upozorenja.

Promena/revizija uslova korišćenja

Youth Fair zadržava pravo da bez prethodne najave promeni Uslove korišćenja. Svaka promena Uslova korišćenja će biti naglašena na samom početku ove stranice. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutnim uslovima upotrebe. Ove uslove upotrebe ne možete promeniti vi, osim ako se sa time izričito ne saglasi Youth Fair.